Nhám xếp 72 lá

Đặc điểm

Mô tả sản phẩm

  •  Chất liệu: Aluminium Oxidde
  •  Độ nhám: 40,80..
  •  Độ dày: 22mm
  •  Kích thước: 115mm
  •  Giảm rung, giảm tích nhiệt, giảm ồn
  • Đĩa nhám xếp mài nhanh, vết mài nhẵn đẹp, mài hiệu quả hơn khi dùng đá mài.
  •  Với đế mềm, bề mặt làm sạch sẽ hơn, và đế tự xén khi mài.
  • Đĩa nhám xếp được ứng dụng trên chất liệu kim loại
  • Trọng lượng: 0.2kg
  • Bảo hành: 3 tháng
KÍch thước chuẩn
Kích thước Grit có sẵn