1. Tài liệu nào bạn đang làm việc?

Thép không gỉ

Thép không gỉ
 
Thép

Thép
 
Kim loại không chứa sắt

Kim loại không chứa sắt
 


Gỗ cứng

 


Gỗ mềm

Sơn

Sơn
 

Nhựa

Nhựa