Mật độ phủ
Trong bước cuối cùng có các chất phụ gia bổ sung cho cấu trúc của nhám phủ. Như vậy, tăng tuổi thọ của giấy nhám