CÁC HẠT MÀI PHỔ BIẾN

 

  • › Silicon carbide
  • › Aluminium oxide
  • › Zirconia alumina
  • › Ceramic aluminium oxide
  • Phân loại grit liên quan đến độ bền và các ứng dụng chính của chúng